Podmínky ochrany osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.jaureart.cz, mými zákazníky a zájemci o mé produkty. Účelem je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 

Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů v souladu zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

____________________________________________________________________________________

 

 1. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Jsem Jana Urešová, IČ: 14437805, se sídlem na adrese Hennerova 220/25, Praha 5 - Motol, 150 00 (dále jen „Správce“). Jsem zapsanou podnikající osobou v živnostenském rejstříku.

kontaktní e-mail: jaureart@seznam.cz

kontaktní telefon: +420 605 849 869

Provozuji e-shop na webových stránkách www.jaureart.cz.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Pokud poptáváte mé produkty nebo služby, budu pracovat s údaji, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger, Instagram).

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“, nebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. Ve svém eshopu pracuji pouze s běžnými osobními údaji.

Jaké jsou běžné osobní údaje, které zpracovávám?

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si ode mě koupili.

 

 1. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
 • Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností 

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat Vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných a koupených produktech a službách. 

​​

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

 

Pokud nedojde k uzavření smlouvy a nenavážeme další spolupráci, Vaše data budu zpracovávat nejdéle 30 dnů od naší poslední komunikace.

 • Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Ke splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 • Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smlouvy. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v emailu uvedený.​
 • Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nejste zatím mým zákazníkem, budu vám zasílat svou nabídku služeb a produktů, informace o nových výrobcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). 

Jen s vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace svých služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa).

Před tím, než mi svůj souhlas udělíte, Vás vždy budu informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (plnění ze smlouvy, uchovávání a zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 1. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží Zásilkovna (Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, DIČ: CZ28408306)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (Shoptet Pay)

 

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

 

 1. Co byste dál měli vědět 

V mé společnosti nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V mé společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

 1. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě mých webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům. 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 

Upozorňuji, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, neváhejte mě kontaktovat na e-mailové adrese jaureart@seznam.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 605 849 869.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 7.11.2023